top of page
מדיניות החזרה/ תקנון
LOGOLONG CARE.png

כל הרוכש מוצר באתר זה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק").

 

הרוכש מחויב לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו. ניתן לבטל עסקה בגין מוצר אשר נרכש באתר, באמצעות הודעה בכתב לחברה, שיפורטו בה שמו המלא ומספר תעודת הזהות של הרוכש (להלן: "הודעת הביטול"), החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור ביצוע העסקה בכתב (כמפורט בסעיף 14ג לחוק), לפי המאוחר מבניהם, והכל בהתאם להוראות החוק. מובהר בזאת, כי על המוצר להיות מוחזר לחברה מבלי שנעשה בו שימוש ומבלי שנפגם.


בביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה במוצר, תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהלקוח סכום כלשהו.
ביטול העסקה יעשה באמצעות  קישור יעודי בתחתית האתר בכתובת www.longcare.co.il ו/או משלוח הודעת הביטול בדוא"ל לכתובת longcarepro@gmail.com ו/או בדואר רשום לכתובת לונגקייר מושב שבי ציון ת.ד 8. החזרת המוצר לחברה תעשה על ידי החברה על פי הוראות החוק.


בביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה במוצר, תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהלקוח סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות החברה בהתאם להוראות החוק. על הרוכש להחזיר את המוצר בתוך 14 ימים מיום ביטול העסקה בצירוף חשבונית מקור.באריזה מקורית ללא שימוש .
עלות ההחזרה חלה על הרוכש ותשולם על ידו ככל שהחזרת המוצר תתבצע באמצעות שליח מטעם החברה.


• החזרת/החלפת מוצרים תתאפשר עד 14 יום ממועד האספקה וכנגד הצגת חשבונית מקורית, סרט קופה, פתק החלפה, או הוכחה אחרת שתניח דעתה של הרשת לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם ואמצעי התשלום.
• יתקבלו להחלפה/החזרה רק מוצרים שלמים שלא נפגמו, באריזתם המקורית ובלבד שבמוצרים לא נעשה כל שימוש, וכן כי לא חוברו לחשמל או נעשה שימוש בהם בכלל.
מוצרים גדולים (כגון ארונות, שולחנות, מחסנים, מקררים, תנורים, וכדומה) יוחזרו לרשת על ידי הלקוח ועל חשבונו.
לא ניתן להחזיר או להחליף: 


אחריות


החזרת מוצר טיפוח , תוסף שיער מוצרי עיצוב  (להלן: "המוצרים "), שלא עקב פגם במוצרים או עקב מקרה אחר לגביו קיימת זכות החזרה או ביטול רכישת מוצרים על פי חוק, תעשה בתוך 14 ימים מיום קבלת המכשירים, ובלבד שהמוצרים לא נפגמו, לא הוחלפו במוצרים אחרים ולא נעשה בהם שימוש. החזרה כאמור, תתאפשר רק לאחר בדיקה ואישור של החברה/היצרןן כי אכן המוצרים המוחזרים עונים לתנאים המפורטים לעיל בכל מקרה התהליך יסתיים בתוך עד 7 ימי עסקים.


• במקרה של ביטול עסקה יחויב הלקוח בדמי ביטול בסך 5% מערך ההזמנה (אך לא יותר מ-100 ש"ח). ככל שבחר הלקוח לקבל שובר זיכוי במקום החזר כספי – לא יחויב בדמיי ביטול.
• בביטול עסקאות בכרטיסי אשראי תיתכן עמלת ביטול נוספת בגין עמלת סליקה בגובה של עד 2.5% נוספים לדמי הביטול לעיל.
• החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן ו/או לשנות את תקנון החלפת ו/או החזרת המוצרים בכל עת שתמצא לנכון.
בטחת התשלום בכרטיס אשראי
    חברת לונגקייר  דואגת תמיד לספק ללקוחותיה סביבת קנייה בטוחה. לשם כך, אתר החברה עושה שימוש בפרוטוקול האבטחה SSL, העדכני ביותר. שרתי האתר מאובטחים בחומת אש (חומת אש) המונעת החדרה של גורמים לא רצויים למערכת. בנוסף, הגברת האבטחה, 
. כשאתם מבצעים תשלום באתר באמצעות כרטיס אשראי, פרטי האשראי עוברים הצפנה וערבול מיוחדים, כך שלא יהיה האיש אליהם במאגר הסגנון הרגיל ואי אפשר לעשות זאת לשימוש לא ראוי.


מהו קוד CVV?
בגב כרטיס האשראי מוטבעות שלוש או ארבע ספרות המשמשות קוד ביטחון לשימוש בכרטיס. באמצעות קוד זה, רק מי שמח בכרטיס יכול לבצע את העסקאות באתר. פרטי ה- CVV לא נשמרים באתר לעולם אחר כל חשש שייחשפו לעיניים לא רצויות.
 

בעלות וזכויות קניין רוחני


האתר והמידע המועדף בו לרבות העיצוב האתר, לרבות כל מידע מכל מין וסוג שהוא, המידע הזה הוא כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (אורקולי), ולרבות טקסט, תמונה, קול, וידאו, בכל אמצעי מדיה והמכשיר הקצה , הקיימים היום ו / או שיהיו קיימים בעתיד ו / או כל שילוב שלהם, לרבות כתבות, מאמרים, ידיעות, ביקורות, נתונים, קבצים, בסט, עצות, ניתוחים, המלצות, הנחיות, הערות וכל מידע ו / או תוכן אחר בכל פורמט שהוא , בצורה עיצובית, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אבל לא רק): כל תמונה,פטנטים רשומים, שרטוט, עיצוב, צילום, איור, הנפשה (אנימציה), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (מדגם), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (פורמט), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (אייקון) (להלן: "התוכן" או "התוכן") מוגנים על-ידי הדיני במקום שמייצרים את מדינת. ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי יד יוצרים של מדינות אחרות. נאסר על היד להכיר שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, לשיר, לבצע, לשכפל, להפיק פיקשישי, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מהתוכן הכלול במקום ללא הצלמתה המוקדמת , הכתובה והמפורשת של החברה.


רישום לאתר ואופן הטיפול בהזמנה


4.1.   רכישת מוצר באתר מותנית ברישום לאתר ובמסירת פרטים אישיים בסיסיים כנדרש בדף ההרשמה. במסגרת ההרשמה על המשתמש לבחור בשם משתמש וסיסמא ולמסור פרטים בסיסיים אישיים שיופיעו בדף ההרשמה, כגון: שם, כתובת, דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, מס' כרטיס אשראי, תוקף וכד', וכל פרט אחר אשר נדרש למוסרו בדף ההרשמה. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים, אחרת לא תוכל החברה להבטיח את ביצוע הקניה.
4.2.   מיד לאחר הזנת כל הפרטים וביצוע ההזמנה, תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי. המוצר יסופק לבית הרוכש רק בכפוף לכך שהתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה ובכפוף לעמידת הרוכש ביתר הוראות תנאי השימוש.
4.3.   ההזמנה תירשם במחשבי החברה. כמו כן, יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה תוך מספר שעות מסיום הליך ביצוע ההזמנה.
4.4.   יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע העסקה ואינו מחייב את החברה. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של החברה, המנהלת רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהם.
4.5.   מובהר בזאת, כי הזנת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שייגרמו לחברה עקב שיבוש הליכי המכירה.
4.6.   במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי, יקבל הרוכש הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה, יידרש הרוכש ליצור קשר טלפוני עם מוקד המכירות של החברה בטלפון תוך יום עסקים לצורך הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, עסקת רכישה תיחשב מושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י הרוכש ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי.
4.7.   בקשה של רוכש לשינוי פרטי כרטיס אשראי או אופן החיוב, ככל שתאושר על ידי החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי, עשויה להיות מחויבת בתשלום עמלה על ידי חברת כרטיסי האשראי (ככל שתאושר על ידי חברת כרטיסי האשראי) והרוכש מתחייב לשאת בתשלום עמלה כאמור.
4.8.   מובהר כי האתר משמש למכירה ליחידים או למעצבי שיער אשר הרשמתם אושרה על ידי מנהל האתר. מחירי המוצרים המוצעים באתר והמבצעים שבו תקפים לרכישה באמצעות האתר בלבד והם אינם חלים בנקודות מכירה של החברה.

ישנה חובה לעבור על הוראות השימוש, ההדרכה וההוראות לפני השימוש במוצר:

  • האחריות בתוקף ל- 6 חודשים מיום הקנייה עבור כפוף להוראות והזהרות. 

  • האחריות מותנית ברישום מספר סידורי אשר מסופק בתוך האריזה.

  • בכדי להפעיל את האחריות, עם קבלת המוצר יש להיכנס לדף ״הפעלת האחריות״ ולהזין את קוד המוצר.

  • ללא הרשמה באתר ורישום קוד מוצר האחריות לא תהיה בתוקף.

  • חל איסור לצבוע או לבצע כל פעולה כימית על המוצר. תהליך זה מבטל את האחריות.

  • אין החברה אחראית במקרה של נזק הנגרם תוך שימוש לא נכון.

  • במקרה של רגישות או אי נוחות מכל סיבה שהיא יש להסיר מידית את התוספות. 

  • אין להשתמש עם מוצר זה ל שיער דליל מאוד או שעבר טיפולים כימותרפיים. 

  • אין להשתמש עם מוצר זה במקרים של דלקות, אלופסייה ,מגרנות ו/או כל בעיה רפואית אחרת אשר קשורה לקרקפת ולראש. 

  • הסרת ®HAIRPOODS על שיער רטוב בלבד.

bottom of page